Om uw producten op de gewenste tijd en tegen voorspelbare kosten bij uw klant afgeleverd te krijgen, gebruikt u de productiesturingsfuncties van PRESS. Uiteraard is de productiesturing geïntegreerd met het fondsbeheer, zodat alle gewenste overzichten per marktgroep, per subfonds of hoe uw producten ook zijn ingedeeld, kunnen worden opgevraagd.

Belangrijke functies van de productiesturing:

 • Planning

 • Calculatie

 • Orderen

 • Publish Print Portal

Planning

De planning is opgebouwd uit planstappen die sequentieel en/of parallel kunnen lopen. Zo kan bijvoorbeeld het prepress-traject van het omslag parallel lopen aan dat van het binnenwerk, en zorgt PRESS er voor dat pas als beide gereed zijn, aan het drukken kan worden begonnen.

PRESS biedt de mogelijkheid om plantemplates te definiëren: dit zijn sets van vaste en optionele planbewerkingen die voor een producttype (boek, tijdschrift etc.) of -nog fijnmaziger- voor een titel gelden. Daarmee kan een planning zeer snel en eenvoudig uit de juiste planstappen worden samengesteld.

De voortgang in de planning wordt terug gemeld aan het systeem. Zo is de actuele stand van zaken altijd bekend, kunnen ToDo lijsten worden weergeven en kan het systeem attenderen op overschrijding van de planning.

In de hierbij getoonde tabelweergave zijn de hoofdfasen in de planning blauw weergegeven. Grijs de planstappen die op tijd zijn en oranje de planstappen die te laat zijn gestart en/of beëindigd.

De planning is volledig op maat voor uw specifieke wensen in te richten.

× ScreenshotPlanningTabelweergave
× ScreenshotCalculatie

Calculatie

Om kosten en opbrengsten van uw producten te kunnen calculeren, heeft PRESS twee calculatiesoorten:

 1. ExploitatiecalculatieHierin worden de verwachte omzetten per verkoopkanaal, de productiekosten uit de kostprijscalculatie (zie hier onder), de royalty en honorariumkosten en eventuele vaste kosten zoals overhead, voorzieningen etc. berekend. Op basis daarvan wordt een aantal kengetallen (zoals bijvoorbeeld brutomarge) berekend, waarmee uitgeefbeslissingen genomen kunnen worden. Met deze exploitatiecalculatie ondersteunt PRESS de goedkeurings-workflow van de uitgeefbeslissing.
 2. Kostprijscalculatie
  De kostprijscalculatie berekent de productiekosten. Deze kunnen gebaseerd zijn op tarieven en staffels die in PRESS zijn vastgelegd, door de gebruiker zijn ingevoerd als offertebedrag, of rechtstreeks gehaald worden bij de leveranciers, bijvoorbeeld via ons Publish Print Portal (PPP). De resultaten van de kostprijscalculatie worden vervolgens automatisch verwerkt in de exploitatiecalculatie

Beide calculatiesoorten zijn volledig op maat voor uw specifieke wensen in te richten.

Orderen

Naast planning en calculatie is natuurlijk het uitzetten van productieopdrachten een belangrijk deel van de productiesturing. Gebruikmakend van de productspecificaties, de planning en de kostprijscalculatie kan het systeem gedetailleerde productieopdrachten opstellen en versturen naar de leveranciers.

De verzending kan op meerdere manieren:

 • Via e-mailberichten, al dan niet met PDF bijlagen

 • Via een online koppeling met systemen van de leverancier waarover XML of PDF bestanden worden verzonden

 • Via ons Publish Print Portal (PPP)

Publish Print Portal (PPP)

Een bijzonder eenvoudige en snelle manier van communiceren met de leveranciers is het Publish Print Portal. Dit een internet portal bedoeld om de gegevensuitwisselingen tussen uitgevers en leveranciers (zoals drukkers) te faciliteren.
De leverancier legt per klant zijn tarieven vast in PPP en zorgt dat zijn ERP systeem gekoppeld wordt aan PPP.

Via PPP kunnen de offertecalculaties en de orders van alle standaard producten worden afgehandeld, vrijwel zonder menselijke interventie. Dit heeft bij de gebruikers van PPP grote besparingen opgeleverd. Producten die niet binnen de standaard reikwijdte van PPP vallen, kunnen via handmatig invoeren van offertebedragen in PPP door de leverancier, alsnog via PPP worden verwerkt.

× PPP-visual

Productsturing met PRESS: snel en efficiënt!