U richt uw bedrijfsproces in op de manier zoals het u goeddunkt. Wij vinden dat de software moet worden aangepast aan het bedrijfsproces, niet omgekeerd. Daarom bieden we een aantal soorten maatwerk aan m.b.t. ons PRESS systeem.

Gebruikte schermteksten

We kunnen de schermteksten in PRESS aanpassen, aan uw benamingen, zodat uw medewerkers zich herkennen in het systeem. Fondsen, Marktgroepen of Clusters? Artikelen of Producten? U zegt het maar. Zonder programmeren, gewoon in configuratie-tabellen. Op dezelfde manier zoals we het systeem ook meertalig kunnen maken.

Inrichting van het systeem

Welke specificaties van verkoopartikelen en productie-eenheden wilt u vastleggen in het systeem? Welke medewerkers, leveranciers, auteurs, redacteuren moeten in het systeem worden bijgehouden? In PRESS is het allemaal eenvoudig op maat in te richten. Het systeem wordt geleverd met een basis-inrichting, die door ons via configuratietabellen en scripts op maat wordt gemaakt.

Dat geldt net zo voor de artikelhiërarchie, de calculatieregels, de planstappen plus plan-afhankelijkheden, de urenregistratie, de auteursspecificaties en de contracten.

Geprogrammeerd maatwerk

Natuurlijk is het mogelijk dat u specifieke functies heeft die nu niet in het systeem beschikbaar zijn. Ook in dit geval geen nood: we kunnen extensies aan het systeem bouwen om in uw behoeften te voorzien.

Verder zijn er wellicht koppelingen nodig met andere systemen zoals bijvoorbeeld SAP, Alfresco, CB, Basware/Alusta of eigen applicaties. We hebben deze koppelingen of we maken ze voor u.

Geen verplichting tot maatwerk overigens: het systeem wordt uitgeleverd met een eenvoudige standaard inrichting!