Belangrijke thema's voor u en voor ons op dit moment:

Time to market

Om adequaat in te spelen op de vraag moeten uitgeefproducten snel op de markt gebracht kunnen worden. Een strakke planning is noodzakelijk. En voortdurend weten of de planning gehaald wordt. Zoniet dan moet snel ingegrepen kunnen worden en eenvoudig een nieuwe planning kunnen worden gemaakt. Het verstrekken van opdrachten aan leveranciers moet snel en eenvoudig kunnen gebeuren. Overschrijding van de planning moet automatisch gesignaleerd worden.

Kosten beheersing

Waar winstmarges onder druk staan is het belangrijk dat de kosten kunnen worden beperkt. Om tijdens het productieproces te kunnen ingrijpen, moeten de uitgaven vooraf zijn begroot en is tussentijds calculeren noodzakelijk. Door vergelijking van voorcalculaties en nacalculatie kunnen processen worden ge-evalueerd en waar nodig aangepast. Zo ontstaan kengetallen waarmee volgende producties weet beter gecalculeerd en beoordeeld kunnen worden.

Component gebaseerd uitgeven

Content wordt steeds vaker in verschillende vormen (boek, cd, internet) en combinaties daarvan uitgegeven. Om het overzicht te houden moeten de samenstelling en de onderlinge verbanden op een eenvoudige manier beheerd kunnen worden.

Samenwerken

Vele mensen werken aan vele producten. Workflow management is onmisbaar. Wie mag/moet wat doen? Welke autorisaties zijn nodig? Wie is waar mee bezig?

Digitalisering

Vrijwel alle informatie betreffende de productie is digitaal, zowel de correspondentie als de kopij. Er moet dus een centrale plaats zijn waar mensen alle informatie per product kunnen vinden.